Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

Overblik over regulering af luftforurening

Overblik over regulering af luftforurening

Oversigten er udformet af den amerikanske kongres' lovbibliotek. Den giver et overblik over reguleringen af luftforureningen hos 11 af de store globale aktører: EU, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Israel, Japan, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien. Hent rapporten her.

Se flere nyheder
Nye rapporter om luftkvaliteten i Europa og globalt

Nye rapporter om luftkvaliteten i Europa og globalt

Både det Europæiske Miljøagentur og WHO er i de seneste dage udkommet med rapporter, der viser, at luftforureningen verden over fortsat er alt for høj. Læs mere om rapporterne og download dem her.

Fællespressemeddelelse om øget indsats mod unfair handel og sikring af ens konkurrencevilkår globalt

Fællespressemeddelelse om øget indsats mod unfair handel og sikring af ens konkurrencevilkår globalt

SEA Europe og European Community Shipowners’ Associations har afsendt en pressemeddelelse, hvori de to brancheorganisationer opfordrer Europa-Kommissionen til at styrke indsatsen mod unfair handelsvilkår globalt - vilkår, der er til skade både for den europæiske… Læs mere