Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

Onsdag d. 4. marts fra kl. 12-16 samles teknologiproducenter, landbruget, forskere og embedsmænd til en snak om, hvordan man kan fremme eksporten af danske miljøteknologier til landbruget. Mødet foregår hos Agrifarm, der har til huse i Tjele mellem Randers og Viborg.

Se flere nyheder
EXPO i Sydkorea om luftforurening

EXPO i Sydkorea om luftforurening

De nordiske ambassader i Seoul arbejder tæt sammen med Seouls borgmester omkring udveksling af erfaringer med reduktion af luftforurening. Med kort frist organisereres en EXPO den 6-8 februar rettet mod byens indbyggere, omkring erfaringer og… Læs mere

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

En analyse af markedsmulighederne for effektive danske ovne i Centraleuropa viser, at der er grund til at være optimistiske for øget afsætning.

Søfartsstyrelsens møde om svovlhåndhævelse

Søfartsstyrelsen var vært, da eksperter fra lande med særlige erfaringer med at håndhæve skibes udledning af svovl mødtes i Korsør… Læs mere