Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

Temadag om maritime luftemissioner

Temadag om maritime luftemissioner

FORCE, Innovationsnetværk for Miljøteknologi og Transportens Innovationsnetværk arrangerer d. 28. februar en temadag om den maritime sektors udledninger til luften. På dagen vil der både blive diskuteret lovgivning, reduktionsteknologier og monitorering. Arrangementet er gratis, og foregår hos FORCE i Brøndby. Det fulde program samt tilmelding kan tilgåes ved at klikke her.

Se flere nyheder
Ny viden om udledningerne af ammoniak på verdensplan

Ny viden om udledningerne af ammoniak på verdensplan

Satellitter har hjulpet forskere med at skabe et overblik over den globale udledning af ammoniak. Resultaterne viser flere områder i verden, der er hårdt ramt – mange af dem var hidtil ukendte.

Gamle brændeovne får skrotningspræmie i 2019

Gamle brændeovne får skrotningspræmie i 2019

Regeringen og Dansk Folkeparti har i aftalen om Finansloven for 2019 indarbejdet en skrotningspræmieordning for gamle brændeovne samt forslået tvungen udfasning af gamle brændeovne fra 2020.

Bekendtgørelse om skrotningsordning for ældre brændeovne er sendt i høring

Bekendtgørelse om skrotningsordning for ældre brændeovne er sendt i høring

Miljøstyrelsen har den 5. december sendt udkast til bekendtgørelse om godtgørelse til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse i høring.