Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

Luftvisionens eksportstatistik for 2022

Luftvisionens eksportstatistik for 2022

Den nyeste eksportstatistik for luftvisionen viser en stor fremgang i eksporten i 2022

Nyt studie viser at partikler i luften er den største ydre trussel mod offentlighedens sundhed

Nyt studie viser at partikler i luften er den største ydre trussel mod offentlighedens sundhed

Hvis luftkvaliteten globalt levede op til WHO's anbefaling, ville der være 17,8 milliarder ekstra leveår at hente årligt. Det konkluderer et nyt stort studie fra University of Chicago.

Luftforurening dræber 1200 børn i Europa hvert år

Luftforurening dræber 1200 børn i Europa hvert år

1200 børn og unge dør hvert år for tidligt på grund af luftforurening ifølge EU's miljøagentur, EEA. Læs mere her.