Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

Innovationsworkshop om miljøteknologi indenfor skibsfarten

Innovationsworkshop om miljøteknologi indenfor skibsfarten

I regi af Luftvisionen samler vi de maritime producenter, rederier, myndigheder, repræsentanter fra havnene, m.fl., så vi sammen kan bane vejen for flere grønne incitamenter i dansk skibsfart. Workshoppen er gratis foregår d. 11. september fra kl. 12-16 hos Danske Maritime i Herlev. Se hele invitationen her, og læs mere om tilmelding.

Se flere nyheder
Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftemissioner fra halmfyr i Danmark.

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftemissioner fra halmfyr i Danmark.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet - har gennemført en analyse af helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr i Danmark.

Markedsmuligheder i Centraleuropa

Markedsmuligheder i Centraleuropa

Møde hos Teknologisk Institut i Århus 24/6 om muligheder ift. luftforurening fra private husholdninger, fjernvarme og sværindustri.

Få besøg af potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere

Få besøg af potentielle kunder, investorer og samarbejdspartnere

State of Green udvælger i disse dage de bedste miljøteknologiske løsninger til en trykt brochure, der skal ud i verden - og I kan komme med!