Arkiv

Luftvisionen

Luftvisionen

Her kan du hente og læse Luftvisionen

The Clean Air Vision

The Clean Air Vision

Click here to read the Danish Clean Air Vision

Luftforurening i København og muligheder for danske teknologileverandører

Luftforurening i København og muligheder for danske teknologileverandører

Danske teknologiproducenter har nu mulighed for at byde ind med teknologier til at løse Københavns Kommunes udfordringer med luftkvalitet og urbane varmeøer. Projektet er en del af Access Cities, der sætter virksomheder i kontakt med… Læs mere

Det nationale program for reduktion af luftforurening (Danmarks NEC-handlingsplan) er nu indberettet til Kommissionen

Det nationale program for reduktion af luftforurening (Danmarks NEC-handlingsplan) er nu indberettet til Kommissionen

Se den endelige version her samt Kommissionens oversættelse af de øvrige landes programmer.

Et årti med luftforurening fra industrien

Et årti med luftforurening fra industrien

Det europæiske Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) indsamler data om udledninger til luften fra de største europæiske industrivirksomheder. Rapporteringen omfatter mere end 34.000 virksomheder på tværs af 33 europæiske lande. Efter er årti med… Læs mere

Innovationsworkshop om miljøteknologi indenfor skibsfarten

Innovationsworkshop om miljøteknologi indenfor skibsfarten

I regi af Luftvisionen samler vi de maritime producenter, rederier, myndigheder, repræsentanter fra havnene, m.fl., så vi sammen kan bane vejen for flere grønne incitamenter i dansk skibsfart. Workshoppen er gratis foregår d. 11. september… Læs mere

Konference i Folketinget: Landstrøm til de store cruiseskibe

Konference i Folketinget: Landstrøm til de store cruiseskibe

Den 4. september afholder Det Økologiske Råd konference i Fællessalen på Christiansborg om landstrøm og perspektiverne i forhold til at minimere forureningen fra de cruise skibe, der ligger til i danske havne. Se hele programmet… Læs mere

Øget kinesisk fokus på kontrol og reduktion af luftforurening fra blandt andet skibe

Øget kinesisk fokus på kontrol og reduktion af luftforurening fra blandt andet skibe

Luftambassadør Carsten Møberg har netop været til international workshop i Beijing om skærpet indsats for at reducere luftforurening fra skibe i kinesiske farvande.

Bregentved Gods reducerer ammoniak og lugt fra deres staldanlæg

Bregentved Gods reducerer ammoniak og lugt fra deres staldanlæg

Bregentved Gods har bygget fire nye staldanlæg til slagtesvin. Miljøløsningen kommer til at reducere både ammoniak- og lugtemissioner fra staldanlæggene med henholdsvis 70 % og 51 %.

Umicore forbedrer luftkvaliteten i København

Umicore forbedrer luftkvaliteten i København

Affaldsforbrændingsanlæg sætter nye udledningsstandarder - og byder på skiløb med udsigt ud over København