Arkiv

Luftvisionen

Luftvisionen

Her kan du hente og læse Luftvisionen

The Clean Air Vision

The Clean Air Vision

Click here to read the Danish Clean Air Vision

Survey and overview of eleven jurisdictions on the regulation of air pollution.

Survey and overview of eleven jurisdictions on the regulation of air pollution.

The covered jurisdictions include one supranational entity, the European Union, and a diverse array of countries, including some with common-law legal systems (Australia, Canada, and the United Kingdom), some civil-law countries (Brazil, China, France, Israel,… Læs mere

Overblik over regulering af luftforurening

Overblik over regulering af luftforurening

Oversigten er udformet af den amerikanske kongres' lovbibliotek. Den giver et overblik over reguleringen af luftforureningen hos 11 af de store globale aktører: EU, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Israel, Japan, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien.… Læs mere

Air pollution and child health: prescribing clean air (WHO 2018)

Air pollution and child health: prescribing clean air (WHO 2018)

Mere end 90 % af verdens børn indånder hver dag forurenet luft. Rapporten her opridser den seneste viden om linket mellem luftforurening og skadevirkninger på børn.

Air Quality in Europe - 2018 report

Air Quality in Europe - 2018 report

Se det opdaterede overblik og analyse af luftkvaliteten i Europa.

Nye rapporter om luftkvaliteten i Europa og globalt

Nye rapporter om luftkvaliteten i Europa og globalt

Både det Europæiske Miljøagentur og WHO er i de seneste dage udkommet med rapporter, der viser, at luftforureningen verden over fortsat er alt for høj. Læs mere om rapporterne og download dem her.

Fællespressemeddelelse om øget indsats mod unfair handel og sikring af ens konkurrencevilkår globalt

Fællespressemeddelelse om øget indsats mod unfair handel og sikring af ens konkurrencevilkår globalt

SEA Europe og European Community Shipowners’ Associations har afsendt en pressemeddelelse, hvori de to brancheorganisationer opfordrer Europa-Kommissionen til at styrke indsatsen mod unfair handelsvilkår globalt - vilkår, der er til skade både for den europæiske… Læs mere

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2017)

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2017)

Læs opgørelsen af eksporttal for renluftsektoren, der kan grundlag for de danske myndigheders indsats for at styrke eksporten af danske renluftteknologier og – løsninger.

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2014)

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2014)

Læs opgørelsen af eksporttal for renluftsektoren, der kan grundlag for de danske myndigheders indsats for at styrke eksporten af danske renluftteknologier og – løsninger.