Arkiv

Luftvisionen

Luftvisionen

Her kan du hente og læse Luftvisionen

The Clean Air Vision

The Clean Air Vision

Click here to read the Danish Clean Air Vision

Konference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav

Konference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav

Tirsdag d. 5. november inviterer Luftvisionens parter til minikonference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav. Arrangementet foregår hos Danske Rederier, og deltagelse er gratis. Se mere om tilmelding og program her.

Ny EEA-rapport

Ny EEA-rapport

Det Europæiske Miljøagentur afdækker i ny rapport, at luftforurening i 2016 var skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa. Samtidig er næsten alle europæiske byboere udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad… Læs mere

The C40 Clean Air Cities Declaration

The C40 Clean Air Cities Declaration

C40 mødet i København nærmer sig en afslutning. På mødet er 34 borgmestre i byer verden over gået sammen om at sikre ren luft til deres indbyggere. Læs deklarationen her.

Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Miljøminister Lea Wermelin vil reducere Danmarks luftforurening, sådan som den tidligere SR-regering aftalte med FN. Derfor ratificerer Danmark nu Gøteborg-protokollen, som netop er trådt i kraft.

Luftvisionens handlingsplan

Luftvisionens handlingsplan

Dall Energy leverer bæredygtig kraftvarme og mindsker luftemissioner

Dall Energy leverer bæredygtig kraftvarme og mindsker luftemissioner

Kraftvarmeværk i Sindal er baseret på ny teknologi. Anlægget overopfylder de nyeste emissionskrav uden brug af traditionelle røggasfiltre.