Dokumenter

Luftvisionen

Luftvisionen

Her kan du hente og læse Luftvisionen

Luftvisionens handlingsplan

Luftvisionens handlingsplan

Komparative fordele ved danske brændeovne

Komparative fordele ved danske brændeovne

Udarbejdet af Teknologisk Institut, december 2019

Referat fra konference om håndhævelse af skibsfartens udledninger

Referat fra konference om håndhævelse af skibsfartens udledninger

Mini-konferencen blev afholdt hos Danske Rederier og referatet fra dagen kan hentes her

Referat fra styregruppemøde d. 3. september 2019

Referat fra styregruppemøde d. 3. september 2019

Et årti med luftforurening fra industrien

Et årti med luftforurening fra industrien

Det europæiske Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) indsamler data om udledninger til luften fra de største europæiske industrivirksomheder. Rapporteringen omfatter mere end 34.000 virksomheder på tværs af 33 europæiske lande. Efter er årti med… Læs mere