Dokumenter

Luftvisionen

Luftvisionen

Her kan du hente og læse Luftvisionen

Overblik over regulering af luftforurening

Overblik over regulering af luftforurening

Oversigten er udformet af den amerikanske kongres' lovbibliotek. Den giver et overblik over reguleringen af luftforureningen hos 11 af de store globale aktører: EU, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrig, Israel, Japan, Sydafrika, Schweiz og Storbritannien.… Læs mere

Air pollution and child health: prescribing clean air (WHO 2018)

Air pollution and child health: prescribing clean air (WHO 2018)

Mere end 90 % af verdens børn indånder hver dag forurenet luft. Rapporten her opridser den seneste viden om linket mellem luftforurening og skadevirkninger på børn.

Air Quality in Europe - 2018 report

Air Quality in Europe - 2018 report

Se det opdaterede overblik og analyse af luftkvaliteten i Europa.

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2017)

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2017)

Læs opgørelsen af eksporttal for renluftsektoren, der kan grundlag for de danske myndigheders indsats for at styrke eksporten af danske renluftteknologier og – løsninger.

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2014)

Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren (2014)

Læs opgørelsen af eksporttal for renluftsektoren, der kan grundlag for de danske myndigheders indsats for at styrke eksporten af danske renluftteknologier og – løsninger.

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked (2014)

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked (2014)

Den danske regulering på luftområdet har medført en markant reduktion i udledningen af blandt andet SO2, NOX og partikler fra perioden fra 1980 og frem til i dag. Specielt for perioden 1980-2009 ses en tydelig… Læs mere