Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet inviterer til online topmøde i Luftvisionen d. 29. januar 2021 fra kl. 10-12.

Dansk Industri, Danske Maritime, Danske Rederier, Dansk Miljøteknologi, DAPO og Miljø- og Fødevareministeriet inviterer til online topmøde i Luftvisionen d. 29. januar 2021 fra kl. 10-12.

I januar 2018 blev Luftvisionen etableret med det sigte, at Danmark skal være førende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Siden har vi arbejdet målrettet på at mobilisere en samlet renluft-branche, der løfter dagsordenen indenfor søfart, landbrug, transport, fyringsanlæg og industri. Her tre år efter er det blevet tid til at gøre status på indsatsen.

FORELØBIGT PROGRAM

10.00-10.05   VELKOMST V. SØREN BUKH SVENNINGSEN, DIREKTØR I BRANCHEFORENINGEN DANSKE MILJØTEKNOLOGI & ORDSTYRER PÅ DAGEN

10.05-10.20   INDLÆG VED MILJØMINISTER LEA WERMELIN

10.20- 10.40   HVILKE TILTAG SKAL VI FORVENTE FRA EU PÅ BAGGRUND AF VEDTAGELSEN AF NEW GREEN DEAL? (PÅ ENGELSK) V. VIRGINIJUS SINKEVIČIUS, EU-KOMMISSÆR PÅ   MILJØOMRÅDET (TBC)

10.40-11.10   LUFTVISIONEN – ERFARINGER HIDTIL V. ANNE H. STEFFENSEN, ADM. DIREKTØR, DANSKE REDERIER, JENNY N. BRAAT, ADM. DIREKTØR, DANSKE MARITIME, KARIN KLITGAARD,      UNDERDIREKTØR, DI, SØREN BUKH SVENNINGSEN, DIREKTØR, DANSK MILJØTEKNOLOGI, KJELD VANG, SEKRETARIATSCHEF, DAPO

11.10-11.25   DEN NATIONALE INDSATS PÅ LUFTOMRÅDET V. KONTORCHEF MIKKEL DAM SCHWART.

11.25-11.45   LESSONS LEARNED OM LUFTFORURENING I EN CORONATID V. THOMAS ELLERMANN, SENIORFORSKER VED INSTITUT FOR MILJØVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET

11.45-11.50   AFRUNDING V. SØREN BUKH SVENNINGSEN, DIREKTØR I BRANCHEFORENINGEN DANSKE MILJØTEKNOLOGI

Tilmelding til Signe Sonne-Holm ssh@danskmiljoteknologi.dk

Oplysninger