Online møde 11. marts kl. 10.30-12 om mulighederne for støtte til verifikation af miljøteknologi under MUDP

Online møde 11. marts kl. 10.30-12 om mulighederne for støtte til verifikation af miljøteknologi under MUDP

I 2021 har MUDP 146 millioner til uddeling til nye projekter, der løser udfordringer relateret til klima og miljø. Som et nyt tiltag kan små og mellemstore virksomheder kan også søge støtte i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier. Der er reserveret ca. 7,5 mio. kr. til disse projekter, hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

I forlængelse af ovenstående afholder vi i Luftvisionen et online møde om de nye støttemuligheder ift verifikation af miljøteknologier d. 11. marts kl. 10.30-12. Her vil Erik Christiansen fra Miljøstyrelsen fortælle lidt om de nye muligheder under MUDP, og Heidi Ravnborg fra Miljøministeriet vil give indblik i den nyeste statusopgørelse over EU-landenes reduktionsforpligtelser. Der vil være rig lejlighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding skal ske til undertegnede (ssh@danskmiljoteknologi.dk) – så vil I sidenhen modtage et skypelink fra ministeriet.

Oplysninger