Fyrtårnsprojekt: HALDOR TOPSØE A/S producerer nitrifikationshæmmende gødningsprodukt fra svovlrensning af biogas

Fyrtårnsprojekt: HALDOR TOPSØE A/S producerer nitrifikationshæmmende gødningsprodukt fra svovlrensning af biogas

Projektet vil etablere teknologi til effektiv svovlrensning af biogas samt produktion af et nitrifikationshæmmende gødningsprodukt.

Projektet vil etablere teknologi til effektiv svovlrensning af biogas under samtidig produktion af et nitrifikationshæmmende gødningsprodukt (ammonium thiosulfat). Denne nye teknologi til fjernelse af svovl fra biogas udmærker sig ved både at fjerne H2S og NH3, samt at producere et gødningsprodukt med høj værdi. Samtidig kræver processen i modsætning til traditionelle, biologiske svovlrensningsprocesser ikke tilsætning af ilt hvilket øger anvendeligheden markant bl.a. ift. til opgradering af biogas til naturgaskvalitet (biometan). ATS kan bruges som en kombineret kvælstof og svovl kilde sammen med en række forskellige gødningstyper. På grund af det relativt høje svovlindhold kan ATS bruges sammen med gødningstyper med højt kvælstofindhold som f.eks. gylle, afgasset biomasse (via biogas) og diverse kunstgødninger, med henblik på at opnå det typiske 1:10 forhold mellem svovl og kvælstof i den færdige gødning. ATS er desuden en såkaldt nitrifikationshæmmer, som reducerer omdannelsen af ammonium (NH4+) til nitrat (NO3-) som resulterer i kvælstof tab bl.a. ved udvaskning. Derudover har ATS fordelen af at være meget stabilt og kan blandes med de fleste gødningstyper.

Læs mere om projektet her: https://groenprojektbank.dk/projekter/projekt/nitrifikationshaemmende-goedningsprodukt-fra-svovlrensning-af-biogas/