Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftemissioner fra halmfyr i Danmark.

Helbredseffekter og eksterne omkostninger af luftemissioner fra halmfyr i Danmark.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet - har gennemført en analyse af helbredseffekter og tilhørende eksterne omkostninger af emissioner fra halmfyr i Danmark.

Emissionerne fra halmfyr holdes op i mod emissionerne fra træfyring, og analysen viser, at det samlede antal for tidlige dødsfald pga. emissioner fra halmfyr er omkring 100. Dertil kommer sygelighed i form af hospitalsindlæggelser, sygedage, mv.

Læs hele rapporten her