INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

Onsdag d. 4. marts fra kl. 12-16 samles teknologiproducenter, landbruget, forskere og embedsmænd til en snak om, hvordan man kan fremme eksporten af danske miljøteknologier til landbruget. Mødet foregår hos Agrifarm, der har til huse i Tjele mellem Randers og Viborg.

Landbruget spiller en betydelig rolle i forhold til den grænseoverskridende luftforurening. Særligt ammoniakudledningen fylder meget, og mange lande i både EU og globalt kæmper med at reducere udledningerne og leve op til deres reduktionsforpligtelser.

For danske producenter af miljøteknologi betyder det forretning. Danmark er langt fremme, når det gælder grønne teknologier indenfor landbruget, og danske løsninger har et godt ry. Ikke desto mindre lader det til, at der fortsat eksisterer nogle barrierer for eksport, og der er brug for nye samarbejder mellem virksomheder, myndigheder og eksportrådet.

Kom og deltag i en dag, hvor vi skal blive klogere på eksportmulighederne på især nærmarkederne indenfor EU. Håbet er, at vi i fællesskab kan generere indspark og idéer til, hvordan de danske miljøteknologier bliver mere synlige for omverdenen, og derved kan føde ind i Luftvisionens overordnede mål om at fordoble eksporten af danske renluft teknologier.

Programmet for dagen kan I finde her

Tilmelding skal ske via mail til koordinator for Luftvisionen Signe Sonne-Holm, ssh@danskmiljoteknologi.dk