Arkiv

Dall Energy leverer bæredygtig kraftvarme og mindsker luftemissioner

Dall Energy leverer bæredygtig kraftvarme og mindsker luftemissioner

Kraftvarmeværk i Sindal er baseret på ny teknologi. Anlægget overopfylder de nyeste emissionskrav uden brug af traditionelle røggasfiltre.

Bregentved Gods reducerer ammoniak og lugt fra deres staldanlæg

Bregentved Gods reducerer ammoniak og lugt fra deres staldanlæg

Bregentved Gods har bygget fire nye staldanlæg til slagtesvin. Miljøløsningen kommer til at reducere både ammoniak- og lugtemissioner fra staldanlæggene med henholdsvis 70 % og 51 %.

Umicore forbedrer luftkvaliteten i København

Umicore forbedrer luftkvaliteten i København

Affaldsforbrændingsanlæg sætter nye udledningsstandarder - og byder på skiløb med udsigt ud over København