Arkiv

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

Onsdag d. 4. marts fra kl. 12-16 samles teknologiproducenter, landbruget, forskere og embedsmænd til en snak om, hvordan man kan fremme eksporten af danske miljøteknologier til landbruget. Mødet foregår hos Agrifarm, der har til huse… Læs mere

EXPO i Sydkorea om luftforurening

EXPO i Sydkorea om luftforurening

De nordiske ambassader i Seoul arbejder tæt sammen med Seouls borgmester omkring udveksling af erfaringer med reduktion af luftforurening. Med kort frist organisereres en EXPO den 6-8 februar rettet mod byens indbyggere, omkring erfaringer og… Læs mere

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

En analyse af markedsmulighederne for effektive danske ovne i Centraleuropa viser, at der er grund til at være optimistiske for øget afsætning.

Søfartsstyrelsens møde om svovlhåndhævelse

Søfartsstyrelsen var vært, da eksperter fra lande med særlige erfaringer med at håndhæve skibes udledning af svovl mødtes i Korsør i september. Se video fra besøget her.

Konference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav

Konference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav

Tirsdag d. 5. november inviterer Luftvisionens parter til minikonference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav. Arrangementet foregår hos Danske Rederier, og deltagelse er gratis. Se mere om tilmelding og program her.

Ny EEA-rapport

Ny EEA-rapport

Det Europæiske Miljøagentur afdækker i ny rapport, at luftforurening i 2016 var skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa. Samtidig er næsten alle europæiske byboere udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad… Læs mere

The C40 Clean Air Cities Declaration

The C40 Clean Air Cities Declaration

C40 mødet i København nærmer sig en afslutning. På mødet er 34 borgmestre i byer verden over gået sammen om at sikre ren luft til deres indbyggere. Læs deklarationen her.

Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Miljøminister Lea Wermelin vil reducere Danmarks luftforurening, sådan som den tidligere SR-regering aftalte med FN. Derfor ratificerer Danmark nu Gøteborg-protokollen, som netop er trådt i kraft.

Tre danske virksomheder er blandt finalisterne i Access Cities - New York

Tre danske virksomheder er blandt finalisterne i Access Cities - New York

Access Cities projektet har til formål at facilitere samarbejde mellem fem byer, der hver især har identificeret en række udfordringer de står overfor, og private virksomheder, der har udviklet løsninger herpå. God luftkvalitet går igen… Læs mere

Luftforurening i København og muligheder for danske teknologileverandører

Luftforurening i København og muligheder for danske teknologileverandører

Danske teknologiproducenter har nu mulighed for at byde ind med teknologier til at løse Københavns Kommunes udfordringer med luftkvalitet og urbane varmeøer. Projektet er en del af Access Cities, der sætter virksomheder i kontakt med… Læs mere