Arkiv

Ny handlingsplan for Luftvisionen

Ny handlingsplan for Luftvisionen

Luftvisionen er trådt ind i sin 2. fase, og der ligger derfor nu en opdateret handlingsplan. Vi inviterer alle interessenter til at læse den igennem og kommentere og/eller byde ind med flere idéer og tilføjelser.

Statusrapport på EU-landenes nationale programmer for reduktion af luftforurening

Statusrapport på EU-landenes nationale programmer for reduktion af luftforurening

EU kommissionen er udkommet med deres statusrapport vedrørende implementeringen af NEC direktivet med specifikt fokus på udarbejdelsen af de første nationale programmer for reduktion af luftforurening, der skulle indsendes inden april 2020.

Det europæiske miljøagenturs status på NEC direktivets implementering

Det europæiske miljøagenturs status på NEC direktivets implementering

Det Europæiske Miljøagentur er udkommet med deres seneste status over NEC direktivets implementering.

Tyske ZDF sætter fokus på teknologier, der kan reducere udledninger fra landbrug

Tyske ZDF sætter fokus på teknologier, der kan reducere udledninger fra landbrug

Tyske ZDF TV har besøgt Danmark i forbindelse med et indslag om udledningen af kvælstof til Østersøen. Her kigger de bl.a. på nogle af de danske miljøteknologiske løsninger. Se indslaget på tysk her (6:13).

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

INNOVATIONSWORKSHOP OM HVORDAN VI FREMMER EKSPORTEN AF DANSKE TEKNOLOGIER TIL REDUKTION AF LANDBRUGETS EMISSIONER

Onsdag d. 4. marts fra kl. 12-16 samles teknologiproducenter, landbruget, forskere og embedsmænd til en snak om, hvordan man kan fremme eksporten af danske miljøteknologier til landbruget. Mødet foregår hos Agrifarm, der har til huse… Læs mere

EXPO i Sydkorea om luftforurening

EXPO i Sydkorea om luftforurening

De nordiske ambassader i Seoul arbejder tæt sammen med Seouls borgmester omkring udveksling af erfaringer med reduktion af luftforurening. Med kort frist organisereres en EXPO den 6-8 februar rettet mod byens indbyggere, omkring erfaringer og… Læs mere

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

Effektive danske brændeovne kan reducere luftforureningen i Centraleuropa

En analyse af markedsmulighederne for effektive danske ovne i Centraleuropa viser, at der er grund til at være optimistiske for øget afsætning.

Søfartsstyrelsens møde om svovlhåndhævelse

Søfartsstyrelsens møde om svovlhåndhævelse

Søfartsstyrelsen var vært, da eksperter fra lande med særlige erfaringer med at håndhæve skibes udledning af svovl mødtes i Korsør i september. Se video fra besøget her.

Konference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav

Tirsdag d. 5. november inviterer Luftvisionens parter til minikonference om håndhævelse af skibsfartens udledningskrav. Arrangementet foregår hos Danske Rederier, og deltagelse er gratis. Se mere om tilmelding og program her.

Ny EEA-rapport

Ny EEA-rapport

Det Europæiske Miljøagentur afdækker i ny rapport, at luftforurening i 2016 var skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa. Samtidig er næsten alle europæiske byboere udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad… Læs mere