Luft- og klimadagsordenen hænger sammen - et notat om synergier

Luft- og klimadagsordenen hænger sammen - et notat om synergier

Klima- og luftdagsordenen anses ofte for at være to adskilte problemstillinger. Det er et problem fordi luftforurening og klima på mange måder er tæt forbundne. Mange luftforurenende komponenter er ikke blot sundhedsskadelige. De har også en indvirkning på klimaet. Derfor er der et udpræget behov for at integrere luftteknologier i klimaindsatsen og satse på holistiske løsninger, der udnytter synergierne mellem luft og klima.