Online møde 11. marts kl. 10.30-12 om mulighederne for støtte til verifikation af miljøteknologi under MUDP

Online møde 11. marts kl. 10.30-12 om mulighederne for støtte til verifikation af miljøteknologi under MUDP

I 2021 har MUDP 146 millioner til uddeling til nye projekter, der løser udfordringer relateret til klima og miljø. Små og mellemstore virksomheder kan også søge støtte i et særligt forløb til mindre forprojekter og til verifikation af miljøteknologier.

Der er reserveret ca. 7,5 mio. kr. til disse projekter, hvor ansøgerne kan forvente svar allerede inden sommerferien.

I forlængelse af ovenstående afholder vi i Luftvisionen et online møde om de nye støttemuligheder ift verifikation af miljøteknologier d. 11. marts kl. 10.30-12.

Her vil Erik Christiansen fra Miljøstyrelsen fortælle lidt om de nye muligheder under MUDP, og Heidi Ravnborg fra Miljøministeriet vil give indblik i den nyeste statusopgørelse over EU-landenes reduktionsforpligtelser. Der vil være rig lejlighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding skal ske til Signe Sonne-Holm (ssh@danskmiljoteknologi.dk)