Statusrapport på EU-landenes nationale programmer for reduktion af luftforurening

Statusrapport på EU-landenes nationale programmer for reduktion af luftforurening

EU kommissionen er udkommet med deres statusrapport vedrørende implementeringen af NEC direktivet med specifikt fokus på udarbejdelsen af de første nationale programmer for reduktion af luftforurening, der skulle indsendes inden april 2020.

Den overordende konklusion påpeger, at implementeringen af EU’s regulering på ren luft området skal forbedres.

Medlemsstaterne er nødt til at intensivere indsatsen på tværs af alle sektorer for at sikre luftkvaliteten og forebygge luftvejssygdomme og for tidlig død forårsaget af vejrtrækning af forurenet luft.

Se Kommissionens pressemeddelelse her

Se den fulde rapport her