Fyrtårnsprojekt: Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande

Fyrtårnsprojekt: Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande

- til reduktion af både partikelemission og NOx

Formålet er at produktmodne, integrere, demonstrere og validere fuldskalaløsninger til reduktion af både partikelemission og NOx fra eksisterende skibe i kystnære farvande. Tre danske færger og/eller andre kystnære fartøjer vil blive udstyret med partikel- og NOx begrænsende emissionssystemer fra tre forskellige danske teknologileverandører.

Læs mere om projektet her: https://groenprojektbank.dk/projekter/projekt/maritime-emissionsloesninger-i-kystnaere-farvande/