Valgmøde: Hvordan styrker EU den grønne omstilling?

Valgmøde: Hvordan styrker EU den grønne omstilling?

Det Økologiske Råd og Nyt Europa inviterer danske EU-parlaments-kandidater til paneldebat om grøn omstilling og miljø.

Tid: 21. maj 2019, kl. 13.00 -16.30

Sted: Fællessalen på Christiansborg

Invitation: Se invitationen her

Tilmelding her

 

Baggrund:

Engang var Danmark frontløber på miljøområdet. Som sådan var vi med til at definere høje standarder og klare målsætninger i EU’s direktiver vedrørende miljø, natur og klima.

I dag ser vi gang på gang, at den danske regering svigter den grønne omstilling. Derfor er det i dag i højere grad EU’s direktiver, som skal sikre de nødvendige fremskridt.

Men vi kan ikke bare tage EU’s langsigtede beslutninger for givet. Miljødirektiverne står for skud fra medlemslandene. Parlamentet skal derfor være med til at fastholde, forbedre og forny de langsigtede beslutninger i EU i de kommende år.

Derfor er der brug for at vi vælger kandidater ind i Parlamentet, som vil kæmpe for den grønne dagsorden.


Indhold:

På Det Økologiske Råd og Nyt Europa´s valgmøde på Christiansborg 5 dage før valget, vil debatten blive ledt ind på følgende centrale temaer:

  • Hvordan kan EU’s fælles landbrugsstøtte gavne klima, miljø og natur?
  • Hvad kan EU stille op med skadelige kemikalier, plast og hormonforstyrrende stoffer?
  • Hvordan kan EU bidrage til en renere og sundere luft?

Velkomst ved: Christian Rabjerg Madsen, Miljøordfører i Socialdemokratiet.

Paneldeltagere:

  • Pernille Weiss, Spidskandidat for Konservative, (K)
  • Jeppe Kofod, Spidskandidat for Socialdemokratiet, (S)
  • Nikolaj Villumsen, Spidskandidat for Enhedslisten, (EL)
  • Rasmus Nordqvist, Spidskandidat for Alternativet, (Å)
  • Bergur Larsson Løkke Rasmussen, kandidat for Venstre, (V)
  • Margrete Auken, spidskandidat fra Socialistisk (SF)

Moderator: Steen Gade, formand for Nyt Europa og tidligere MF (SF)

Tilmelding:

Tilmeld dig arrangementet her

Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding senest 15. maj, 2019.