Danmark skal være fø­rende på verdensmarkedet i at udvikle og levere løsninger til indsatsen for renere luft. Til gavn for både miljø, sundhed, vækst og beskæftigelse.

Luftvisionen tager afsæt der, hvor Danmark allerede i dag udvikler og eksporterer ren luft-løsninger i verdensklasse.

For at realisere luftvisionen vil vi:
Samarbejde om dansk eksport af ren luft-løsninger // Gøre Danmark til et udstillingsvindue for innovative ren luft-løsninger // Arbejde for effektiv gennemførelse og håndhævelse af international regulering af luftforurening - i Danmark, i EU og globalt // Skabe bedre sammenhæng mellem forskning, udvikling og innovation // Forbedre kommunikationen om alt det, vi er gode til.

Nyheder og arrangementer

Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Dansk Miljøteknologi udarbejder hvert år en statistik for eksporten af ren-luftteknologi, og det går heldigvis den rigtige vej.

Se flere nyheder
Luftvisionen afholder konference om klimavenlige brændstoffer i skibsfarten d. 28. februar på Christiansborg

Luftvisionen afholder konference om klimavenlige brændstoffer i skibsfarten d. 28. februar på Christiansborg

D. 28. februar kl. 14-16.30 afholdes konference på Christiansborg om omstillingen til klimavenlige brændstoffer i den globale skibsfart.

Studier om partikeludledning og grønne byer er tilgængelige nu

Studier om partikeludledning og grønne byer er tilgængelige nu

Tre nye rapporter med tiltag og forslag til reducering af partikleudedning og støj samt inspiration til begrønning af byer.

Analyser igangsat af Det Nationale Partnerskab for Ren Luft

Analyser igangsat af Det Nationale Partnerskab for Ren Luft

Analyser for 2022 og 2023 med fokus på grønne byer og udbredelsen af miljøzoner er igangsat af Det Nationale Partnerskab for Ren Luft.