Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Eksporten af ren-luft teknologi fortsætter med at stige

Dansk Miljøteknologi udarbejder hvert år en statistik for eksporten af ren-luftteknologi, og det går heldigvis den rigtige vej.

Dansk Miljøteknologi udarbejder hvert år en statistik for eksporten af ren-luftteknologi, for at gøre status på, hvor langt vi er fra målet om en fordobling af eksporten i 2030, som er Luftvisionens erklærede mål. Det går heldigvis den rigtige vej og det er særdeles positivt.  Siden 2015 til udgangen af 2023 er eksporten af danske ren-luftteknologier steget med samlet 65 pct., hvilket svarer til en stigning fra 7,2 mia. dk til 11,9 mia. kr. Efter en gevaldig afmatning i den generelle vareeksport i 2021, er der sket en meget stor vækst i 2022-2023 indenfor ren-luft teknologi, hvor eksporten er steget med hele ca. 2,8 mia. Det bemærkelsesværdige er, at den generelle vareeksport ikke har oplevet den samme stigning. kr. I 2023 udgjorde eksporten af ren-luft teknologi ca. 1,3 % af Danmarks totale vareeksport. Det er særligt USA som sammen med Tyskland, er de to største eksportmarkeder, hvorimod eksporten til Kina er faldende, – men dog fortsat det tredje største eksportmarked. EU aftager 46 pct. af den samlede eksport af ren-luft teknologi. For første gang siden vi begyndte at lave eksportstatistikker for eksport af ren-luft teknologi ligger vi nu over målsætningen, og derfor er det nu realistisk, at vi når målet om en fordobling af eksporten fra 7,2 til 14,4 mia. kr. i 2030 set i forhold til 2015.

Læs eksportnotatet her.