Fyrtårnsprojekt: Reduktion af udledninger fra brændeovne

Fyrtårnsprojekt: Reduktion af udledninger fra brændeovne

Fyrtårnsprojektet vil måle emissionerne fra brændeovne i en testzone i real-life og demonstrere effekterne af en række miljøtiltag.

Projektstart januar 2020. Forventet projektafslutning december 2022.

I Danmark vurderes det, at brændeovne og kedler at står for 65-70% af udledningen af partikler og black carbon fra danske kilder. Hvordan minimerer vi udledningen? Og hvilke tiltag giver mest effekt?

Lovgivningen for emissioner fra brændeovne og kedler tager udgangspunkt i laboratoriemålinger. Fyrtårnsprojektet her vil måle emissionerne i en testzone i real-life.

Projektet vil demonstrere effekterne af følgende tiltag:

 • Udskiftning af gamle ovne til nye ovne/kedler (både automatiserede og ovne med lavere emissioner end lovkrav foreskriver)
 • Optimering af skorstenstræk
 • Brug af rensningsteknologier (røgsuger, ESP-filtre, posebaserede filtre og katalysatorer)
 • Uddannelse af brugere i optænding og vedligehold af brændeovn/kedel

Målsætning

Målsætningen er at identificere, hvor emissioner fra brændeovne/kedler kan nedbringes og hvor danske forbrugere får mest miljømæssig effekt af forskellige tiltag f.eks.udskiftning til automatiseret brændeovn. Dette ses både i forhold til inde- og udemiljø.

Fyrtårnsprojektet bliver dermed også et demonstrationsvindue, idet vi ser, hvor langt vi når med danske brændeovne og kedler med emissioner langt under lovkravene og ren-luft teknologier fra danske producenter.

Men én ting at udvikle løsninger, der fungerer under ideelle betingelser i et isoleret testmiljø. Noget andet er, hvor godt de performer under realistiske forhold – ude hos de 750.000 brændeovnsejere i Danmark.

– Vi mangler viden om, hvad der virker bedst ude i villakvartererne og ikke bare i et isoleret testmiljø. Derfor opretter vi i dette projekt en testzone, hvor vi med avanceret måleudstyr vil kortlægge, hvor effektivt de forskellige løsninger reducerer partikeludledningen, både i nærmiljøet og i indeklimaet, fortæller Jacob Ask Hansen, sektionsleder på Teknologisk Institut.

Sensornetværk opstilles i testzone

Demonstrationen af de enkelte tiltag foregår i en testzone bestående af minimum 20 huse i Aarhus-forstaden Mårslet. Her opstilles et sensornetværk i lygtepæle, som måler effekterne af hvert enkelt tiltag i nærmiljøet f.eks. udskiftning af gammel brændeovn. Dette suppleres af punktmålinger på skorstene i testzonen.

Måler effekt af hvert enkelt tiltag

Projektet måler på tiltag hver for sig og i kombination. En app til forbrugerne giver også indsigt i, hvilken betydning ændrede brugervaner for f.eks. optænding har. Målingerne giver unik indsigt i, hvad vi får ud af hvert enkelt tiltag. En cost-benefit analyse supplerer også på den økonomiske side.

Brancheforeningen for brændeovnsproducenter, DAPO, er både en del af Luftvisionen og brændeovnsprojektet:

– I DAPO er vi meget bevidst om, at luftforurening er en af vor tids store miljøudfordringer. Området har stor politisk bevågenhed, og politikerne efterspørger initiativer, der kan nedbringe udledningen af partikler fra blandt andet brændeovne. Derfor er vi sikre på, at den nye viden, vi indsamler i projektet, vil være interessant. Ikke bare for beslutningstagere og myndigheder, men også for brændeovnsproducenter, teknologileverandører og helt almindelige husejere, fortæller Carsten Bach, bestyrelsesformand for DAPO.

Følg målinger

Gennem projektet etableres et displayrum, hvor de lokale beboere, gæster og delegationer kan følge emissionsmålinger i real-time og se effekten af løbende forbedringer og implementering af de danske state-of-the-art produkter.

Partnere:

 • DAPO
 • Aduro
 • HWAM
 • Morsø Jernstøberi A/S
 • HETA
 • Schiedel Skorstene
 • Exodraft
 • Blue Chimney
 • Leapcraft
 • Katzenmark
 • SBI
 • DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi
 • Teknologisk Institut (projektleder)

Fyrtårnsprojekt støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- Demonstrationsprogram (MUDP)