Ny EEA-rapport

Ny EEA-rapport

Det Europæiske Miljøagentur afdækker i ny rapport, at luftforurening i 2016 var skyld i 400.000 for tidlige dødsfald i Europa. Samtidig er næsten alle europæiske byboere udsat for så meget forurening, at det overstiger, hvad der er sundt at indånde.

I byområder er det forurening med partikler, NOx og ozon, der fylder mest i billedet.

De høje niveauer af forurening har konsekvenser for befolkningernes sundhed, antal leveår, ligesom det har økonomiske konsekvenser i form af øgede udgifter til sundhedssektoren, formindsket udbytte fra landbrug og skovbrug og lavere produktivitet generelt.

Tidligere studier har vist, hvordan forureningen særligt påvirker de mest udsatte borgere i de europæiske lande.

Læs hele rapporten her: https://www.eea.europa.eu/highlights/cutting-air-pollution-in-europe