Øget kinesisk fokus på kontrol og reduktion af luftforurening fra blandt andet skibe

Øget kinesisk fokus på kontrol og reduktion af luftforurening fra blandt andet skibe

Luftambassadør Carsten Møberg har netop været til international workshop i Beijing om skærpet indsats for at reducere luftforurening fra skibe i kinesiske farvande.

Kina har allerede i dag tre emissionskontrolområder (kaldet regional DECA – Domestic Emission Control Area) ved Bohai bugten og udmundingerne af floderne Yangtze og Pearl. Disse blev fra 2019 udvidet til at gælde 12 sømil fra hele kystlinjen (kaldet national DECA) og nu også med NOx krav til kinesiske skibe i indenrigsfart samt forbud imod brug af open-loop scrubbers i alle havne.

Derudover planlægger Kina at fremlægge forslag til IMO om etablering af et internationalt emissionskontrolområde (blot kaldet ECA) i farvandet ud for Kina, tilsvarende dem vi kender i Nordamerika, Østersøen og Nordsøen.Den forventes i så tilfælde at træde i kraft i 2025.

Kina også fokus på andre virkemidler til at reducere luftforurening fra skibe. Alle nye havne skal etablere adgang til landstrøm, og eksisterende havne skal lave handlingsplaner for etablering af landstrøm. Fra 2019-22 udrulles krav om brug af landstrøm for skibe i kinesiske havne. Alle skibe med landstrømadgang har skulle bruge dette siden juli 2019, og fra 2021 er det obligatorisk for alle (dog ét år senere for kinesisk registrerede skibe i indenrigsfart).
For indenlandske vandveje, er brændstofkrav på 10 ppm svovl under implementering, ligesom der er stor fokus på modernisering af den indenlandske skibstrafik, herunder bedre sammenhæng med jernbaner og vejtransport.

Kontrol og håndhævelse af de skærpede krav er vigtigt for Kina, og de danske erfaringer er derfor vigtige for Kina. Retningslinjer for overvågningsindsatsen er endnu ikke klar, så fra dansk side blev det på workshoppen understreget, at det er vigtigt at få forberedt indsatsen i god tid, så den er på plads fra dag ét.

Samlet set rummer de kinesiske planer for ECA mange potentielle markedsmuligheder for danske miljøteknologiske løsninger, som kan understøttes af både Eksportrådet, myndighedssamarbejderne med Kina på miljø og på skibsfart, samt af Luftvisionen.

For yderligere information om workshoppen kan Luftambassadør hos Miljøstyrelsen, Carsten Møberg Larsen, kontaktes enten på email (cml@mst.dk) eller telefon (25441203).