Eksportstatistik for ren luftteknologi 2021

Eksportstatistik for ren luftteknologi 2021

Eksportstatistikken for 2021 er udarbejdet. De nyeste tal vise at eksporten er stagneret

Hvert år udarbejdet luftvisionen en statistik for eksport af ren luft teknololgi.

Eksportstatistikken viser at den tidligere store stigning fra 2018 til 2020 er aftaget og kurven flader ud. På trods af afmatningen ligger vi stadig på kurven i forhold til en fordobling af eksporten, som nu udgør 9,1 mia. kr. mod 7,2 mia. i 2015 – som er referenceåret. Afmatningen kan have mange årsager, men det forventes at corona situationen har haft en stor indflydelse pga. at den generelle eksport var udfordret. En anden væsentlig bemærkning er, at der er sket en stor ændring i eksportmarkederne idet at Kina ikke længere er det største marked, men at USA har indtaget førstepladsen. Dette kan bl.a. skyldes at det kinesiske marked har været udfordret pga. Corona situationen men også at den amerikanske dollar står stærkt i konkurrencen, samt at der har været et regeringsskifte i USA med en mere grøn dagsorden. Eksportstatistikken kan læses her.