Røgfri stillefærge

Røgfri stillefærge

- takket være partikelfiltre og støjdæmper

Færgen mellem Hundested og Rørvig har som led i et MUDP-støttet projekt fået installeret partikelfiltre med indbyggede støjdæmpere på både hoved- og hjælpemotorer.

Løsningen er udviklet af virksomheden Exilator, og Teknologisk Institut har målt på resultaterne. Ambitionen var fra begyndelsen, at reducere partikeludledningen og støjniveauet, så påvirkningen af passagerer og naboer blev reduceret, og de mål er mere end rigeligt nået. Faktisk har man ikke bare nået målet for partikler og NOx, man har også reduceret motorstøjen med hele 22 dB. Det er så meget, at kaptajnen ikke var klar over, om motoren gik, da han trykkede start efter ombygningen!

Yderligere sidegevinster har været en renere færge og mindre rengøring. Projektet har udover at gavne passagerer, medarbejdere og lokalområdet også været et fortrinligt internationalt udstillingsvindue for dansk teknologi. Det indgår i det større fyrtårnsprojekt: Maritime emissionsløsninger i kystnære farvande, hvor yderligere to skibe får installeret rensningsløsninger.